"; شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم – هفیان – دانلود آهنگ فیلم رمان عاشقانه

شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم

شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم

سازمان سنجش آموزش كشور در راستاي مأموريت سنجش علمي داوطلبان متقاضي ورود به آموزش عالي، اطلاع رساني، راهنمايي و كمك به داوطلبان را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. لذا علاوه بر فعاليت‌هاي موظف شامل طراحي و اجراي آزمون‌هاي مختلف و ارزيابي علمي داوطلبان آزمون سراسري، ضمن اهميت دادن به دغدغه داوطلبان در رابطه با انتخاب رشته بهينه، علاوه بر ساير روش‌هاي راهنمايي، همچون ويژه نامه انتخاب رشته به همراه نرم افزار سامان رشته و انتشار كتاب راهنماي انتخاب رشته نسبت به اجراي انتخاب رشته مجازي در آزمون سراسري سال 1389 اقدام خواهد نمود.
يكي از مهمترين منابع اطلاعاتي در انتخاب رشته، دسترسي به اطلاعات داوطلبان پذيرفته شده سال قبل در آزمون سراسري مي‌باشد كه تا حدود زيادي مي‌تواند راهنماي داوطلبان در تعيين رشته‌هايي باشد كه از شانس قبولي بالاتري برخوردارند. لذا با توجه به پيچيدگي‌هاي گزينشي همچون نوع گزينش‌هاي متفاوت (كشوري، قطبي، ناحيه‌اي، استاني و …) و سهميه‌هاي متفاوت (منطقه يك، دو، سه، خانواده شهدا، فرزندان شهدا و رزمندگان) در نوع دوره‌هاي مختلف (روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي، بين الملل، نيمه‌حضوري، مجازي و ويژه فرهنگيان) و ساير شرايط و ضوابط موجود در اختيار داشتن اين اطلاعات براي داوطلبان به صورت خام جز سردرگمي را به دنبال نخواهد داشت. بنابراين سازمان سنجش آموزش كشور ضمن اقدام به اين خواست داوطلبان سال جاري براساس نمرات هر داوطلب در هر زير گروه و وضعيت سهميه‌اي و … و همچنين شرايط و ضوابط خاص هر رشته محل در آزمون سراسري سال گذشته كه تفاوت‌هاي اندكي با سال جاري دارد نسبت به مقايسه آنها با اطلاعات سال گذشته با تمامي شرايط و ضوابط موجود و درج شده در دفترچه راهنماي سال جاري اقدام مي‌نمايد و رشته‌هايي كه اگر هر فرد در سال گذشته با اين نمرات سال جاري شركت مي‌نمود و قبول مي‌شد را در انتخاب رشته مجازي به وي معرفي مي‌نمايد. ليكن از مهمترين مسائل، توجه جدي داوطلب به دفترچه راهنماي شماره 2 است كه ضوابط و شرايط نهايي در آن درج شده است.

نكات مهم و قابل توجه داوطلبان در استفاده از اين سيستم:

1- مبناي كارسيستم، اطلاعات رشته محل‌هاي آزمون سراسري سال گذشته (1388) مي‌باشد. برخي رشته‌هاي جديد سال 1389 و همچنين تعداد محدودي از رشته هاي سال 88 كه در سال 89 پذيرش ندارند را شامل نمي‌شود.
2- اين سيستم نرم افزاري براساس كد رشته محل‌هاي سال گذشته تنظيم شده است از اين رو در انتخاب رشته بايستي صرفاً دفترچه راهنماي اين سال يعني سال 1389 مورد استفاده و توجه قرار گيرد. ضمن اين كه در اين دفترچه نسبت به سال گذشته ممكن است رشته محلي اضافه، كم و يا اصلاح شده باشد.
3- رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را در صورتي مي‌توانيد در انتخاب رشته واقعي خود انتخاب كنيد كه جزو معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت كه از تاريخ حدود پانزدهم مرداد ماه اعلام مي‌شود معرفي شده باشيد. لذا اين رشته‌هادر سيستم پيشنهاد نخواهد شد.
4- اگر در دو يا سه گروه آزمايشي شركت نموده‌ايد و در آنها مجاز به انتخاب رشته شده‌ايد به ازاي هر گروه آزمايشي، رشته‌هاي خاص آن گروه ارائه مي‌شود. لذا توجه نماييد كه در انتخاب رشته اصلي خود فقط و فقط يك فرم انتخاب رشته در اختيار شما قرار گيرد و لذا مي‌توانيد تمامي رشته محل‌هاي مورد علاقه براي انتخاب رشته را اعم از يك، دو يا سه گروه آزمايشي را فقط در اين فرم براساس علاقه و اولويت مورد نظر وارد نماييد. به عبارت ديگر به ازاي هر گروه آزمايشي مجاز به انتخاب رشته، فرم صدتايي جداگانه براي انتخاب رشته اصلي در اختيار شما قرار نمي‌گيرد.
5_ توجه نماييد كه براي رشته‌هاي نيمه متمركز، بورسيه، شرايط خاص و رشته‌هاي كه در سال 89 در دفترچه راهنماي شماره دو درج شده در اين سيستم رشته‌اي ارائه نمي‌شود كه لزوماً بايستي براساس مندرجات دفترچه اقدام نماييد.
6_ تمامي رشته‌هاي پيشنهادي دقيقاً براساس اطلاعات ثبتي شما و اطلاعات هر رشته محل صورت پذيرفته است. به عنوان مثال رشته‌هاي پيشنهادي دوره‌هاي پيام نور، با توجه به اطلاعات ثبت نامي شما شامل محل تولد، محل اقامت، محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي و ديپلم و با توجه به شهرستان تحت پوشش هر دانشگاه پيام نور كه در پيوست دفترچه شماره دو در صفحات آخر دفترچه درج شده توليد شده است.
7- اين سيستم فقط و فقط جهت راهنماي بيشتر داوطلبان تهيه شده و استفاده يا عدم استفاده از آن كاملاً اختياري مي‌باشد و ملاك اصلي براي انتخاب رشته دفترچه‌هاي راهنما و اطلاعيه‌هاي سازمان سنجش مي‌باشد لذا هيچگونه پاسخگويي در اين خصوص صورت نمي‌گيرد.
8- نكات اساسي در انتخاب رشته، ميزان علاقه به رشته، دانشگاه و امكانات و شرايط دانشگاه و شهر محل تحصيل، شرايط و ضوابط خاص هر رشته يا نوع رشته (روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و …) مقطع تحصيلي رشته (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي، كارداني) زمينه‌هاي اصلي و تخصصي رشته و مشاغل مورد تصدي پس از فراغت از تحصيل، شناخت از رشته، نمره كل داوطلب در هر زير گروه و … مي‌باشد. لذا اين سيستم فقط مي‌تواند به عنوان يك راهنما مورد استفاده قرار گيرد و استفاده صرف از آن توصيه نمي‌شود.
9- به داوطلباني كه تعداد رشته محل‌هاي محدودي به آنها اعلام شده يا اصلاً رشته‌اي به آنها پيشنهاد نشده است و مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند توصيه مي‌شود با توجه به نوع رشته‌هاي مجاز و شرايط و ضوابط رشته‌ها و دوره‌ها كه در دفترچه درج شده و يا ساير رشته‌هايي كه معادل رشته‌هاي اعلام شده از لحاظ نوع دوره، نوع مقطع و … است در انتخاب رشته اصلي اقدام نمايند.
10- به داوطلباني كه فقط در دوره‌هاي روزانه و شبانه مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند و داراي رتبه‌هايي نزديك به آخرين رتبه مجاز به دوره‌هاي روزانه و شبانه هستند پيشنهاد مي‌شود از خريد و مراجعه براي دريافت اطلاعات از اين سيستم خودداري نمايند.
11- براي داوطلباني كه فقط در رشته‌هاي خاص بهياران يا رشته‌هاي خاص فرهنگيان مجاز به انتخاب رشته مي‌باشند اكيداً توصيه مي‌شود از خريد و مراجعه براي دريافت اطلاعات از اين سيستم خودداري نمايند.

روش استفاده از سيستم:

اين سيستم حداكثر 48 ساعت پس از اعلام نتايج (كارنامه علمي) مرحله اول بر روي سايت سازمان سنجش به نشاني sanjesh.org فعال خواهد شد. داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته (در دوره هاي روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي) مي باشند نسبت به مطالعه دقيق اين راهنما اقدام و در صورتي كه واجد شرايط اعلام شده در اين راهنما مي باشند و علاقه مند به استفاده از آن مي باشند اقدامات ذيل را انجام دهند.

1- نسبت به خريد كارت اعتباري انتخاب رشته مجازي آزمون سراسري سال 1389 اقدام نمايند اين كارت به دو روش قابل ابتياع است.
الف) توسط سايت سازمان از طريق، پرداخت الكترونيكي تمامي كارت بانك‌هاي عضو شبكه شتاب كه امكان خريد اينترنتي آنها قبلاً توسط بانك صادر كننده فعال شده است.
ب ) مراجعه به ATM هاي بانكهاي ملي و صادرات با تمامي كارت بانك‌هاي عضو شبكه شتاب و انتخاب گزينه كارت اعتباري انتخاب رشته مجازي آزمون سراسري سال 1389.
2- با خريد اين كارت از هر يك از دو شيوه فوق شماره سريال، نام كاربري و نام عبوري در اختيار شما قرار مي‌گيرد كه فقط و فقط مخصوص استفاده از سيستم انتخاب رشته مجازي است.
3- مبلغ پرداختي بابت هر كارت اعتباري 4000 تومان مي‌باشد. داوطلب به ازاي هر گروه‌ آزمايشي كه علاقه‌مند به استفاده از سيستم مجازي انتخاب رشته است خريد يك كارت كفايت مي‌نمايد.
4- مراجعه به سايت سازمان سنجش و انتخاب لينك مربوط به انتخاب رشته مجازي در گروه آزمايشي مورد نظر و وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در سيستم.
5- در صورتي كه اطلاعات بند 4 صحيح وارد شده باشد در صفحه بعدي اطلاعات كارت اعتباري انتخاب رشته مجازي آزمون سراسري سال 1389 از شما درخواست مي‌شود كه لازم است اين اطلاعات وارد شود.
6_ در صورت صحت اطلاعات وارد شده، كارت اعتباري انتخاب رشته مجازي سال 1389 به اين شماره پرونده در اين گروه آزمايشي انتخابي اختصاص يافته و در مراجعات بعدي براي استفاده از خدمات سيستم در اين گروه نيازي به ورود اطلاعات كارت اعتباري انتخاب رشته مجازي جديد نخواهيد داشت.
7- دقت نماييد هر كارت اعتباري 4000 توماني خريداري شده فقط براي يك داوطلب و در يك گروه‌ آزمايشي مي‌باشد و استفاده مجدد از آن در گروه‌هاي آزمايشي ديگر يا براي داوطلب ديگر امكان پذير نيست.

امكانات سيستم :
پس از انجام مراحل فوق الذكر در اولين گام اطلاعات كلي و اصول و مباني استفاده از اين سيستم ارائه مي‌شود كه داوطلب پس از مطالعه آن مي‌تواند حداكثر تا 250 رشته محل را مشاهده نمايد. شايان ذكر است رشته‌هاي ارائه شده تا حدودي از بالا به پايين شانس قبولي را اضافه مي‌كند. از بزرگترين مزاياي اين سيستم علاوه بر شانس قبولي بالا، در رشته‌هاي ارائه شده، امكان جستجوهاي متنوع مي‌باشد كه براي داوطلب امكان جستجوي موردي يا تركيبي بر اساس 1) نوع دوره (روزانه، شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و …)، 2) مقطع دوره (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني) ، 3) حداكثر تا سه استان محل تحصيل 4) عناوين رشته‌هاي مورد علاقه فراهم شده است.

تذكرات مهم :
– استفاده از اين سيستم مجازي، كاملاً اختياري است و هيچگونه تأثيري در روند اجراي آزمون سراسري ندارد. انتخاب رشته اصلي از تاريخ 16/5/89 بر روي سيستم قرار مي‌گيرد و داوطلبان در صورتي كه انتخاب رشته اصلي را انجام ندهند از چرخه آزمون سراسري حذف خواهند شد.
– اين سيستم فقط جهت راهنمايي و اطلاع داوطلبان از رشته‌هايي كه براساس اطلاعات سال قبل شانس قبولي دارند تهيه شده لذا مطالعه دقيق و كامل دفترچه شماره دو سال جاري الزامي است و ملاك عمل خواهد بود و انتخاب رشته مجازي هيچگونه پاسخگويي بعدي را براي سازمان سنجش نخواهد داشت.
– برخي از تغييرات مانند افزايش يا كاهش رشته‌ها در سال 1389 (هرچند كه بسيار جزئي مي‌باشد) در مقايسه با سال 1388 در اين سيستم ديده نمي‌شود ليكن اين رشته‌هاي پيشنهادي مي‌تواند، داوطلبان را به سمت رشته‌هايي كه شانس قبولي دارند راهنمايي تا براساس علايق خود و مطالعه دفترچه راهنماي شماره 2 انتخاب رشته اصلي را انجام دهند.
– به داوطلباني كه فقط در دوره‌هاي ويژه فرهنگيان و ظرفيت‌هاي ويژه بهياران در رشته‌هاي پرستاري مجاز به انتخاب رشته شده‌اند هيچگونه پيشنهادي توسط اين سيستم ارائه نخواهد شد.
– به داوطلباني كه فقط در دوره‌هاي روزانه و شبانه مجاز به انتخاب رشته‌اند و يا فقط در دوره‌هاي پيام نور و غيرانتفاعي مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و داراي رتبه‌هاي نزديك به آخرين نفر است مي‌باشند توصيه مي‌شود فقط براساس علايق انتخاب رشته نموده و به اين سيستم مراجعه ننمايند زيرا ممكن است تعداد رشته‌هايي بسيار كم براي آنها پيشنهاد شود.
– در اين سيستم رشته‌هاي نيمه متمركز، شرايط خاص، بورسيه، ويژه مناطق محروم، ويژه فرهنگيان با توجه به شرايط و ضوابط خاص آنها پيشنهاد نمي‌شود. لذا در صورت علاقه مندي به اينگونه رشته‌ها و داشتن شرايط و ضوابط مطابق دفترچه راهنما نسبت به انتخاب آنها اقدام نمايند.
– با توجه به محدوديت تعداد رشته محل‌هاي گروه‌هاي زبان و هنر در تمامي دوره‌هاي روزانه و شبانه، پيام نور و غيرانتفاعي فقط براساس علايق خود اقدام نماييد.
– مجدداً تأكيد مي‌شود پرداخت هزينه فقط براي استفاده از سيستم انتخاب رشته مجازي، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن كاملاً اختياري مي‌باشد و براي انتخاب رشته اصلي نياز به پرداخت هيچگونه وجهي نمي‌باشد.

<< در صورت مشاهده هرگونه مشكل در كارت اعتباري خريداري شده براي انتخاب رشته مجازي از ATM هاي (خودپردازهاي) بانك ملي يا صادرات مانند خوانا نبودن يك يا برخي از اعداد از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي ، بخش آزمون سراسري سال 1389 درخواست خود را مطرح نماييد. >>

___________________________________________________________________________________

شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستمشرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستمشرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم

عضويت در توپ ترينها به مدت محدود رايگان ميباشد{بخش دانلود و مقالات براي اعضا در دسترس خواهد بود}

شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم

شرايط استفاده از انتخاب رشته مجازي و روش استفاده از اين سيستم

** آي دي ياهو ما را ادد كنيد —> id : maximcloob

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *