"; اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور | هفیان - دانلود آهنگ فیلم رمان عاشقانه

اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور

اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور

ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای کلیه داوطلبان گرامی آزمون سراسری سال 1389، توجه آندسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی ‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شامل: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)- دانشگاه شهیدمطهری- دانشگاه مذاهب اسلامی – دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر- دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری- دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران- دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران- بورسیه رشته‌های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش ‌جمهوری ‌اسلامی‌ ایران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور- دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا…(عج)- مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره- دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام ‌صادق(ع) قرار گرفته اند ‌،به مفاداین اطلاعیه معطوف می‌دارد:

روش گزینش رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص (به جز رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق«ع» )

– گزینش چندبرابرظرفیت معرفی ‌شدگان باتوجه به شرایط وضوابط آزمون سراسری سال1389، در هر گروه آزمایشی از بین علاقه مندانی که با اطلاع از شرایط و ضوابط اختصاصی هر رشته با علامتگذاری مورد یا موارد به صورت اینترنتی در سایت سازمان ازتاریخ 6/4/89 تا15/4/1389 علاقه‌مندی خود را به رشته یا رشته‌های مذکور مشخص و حد ‌نصاب نمره علمی لازم را احراز نموده‌اند ، براساس نمره کل حاصل از آزمون عمومی، اختصاصی ومعدل و با توجه به سهمیه و درصد جنس ، در هریک از رشته‌های فوق ، انجام و فهرست اسامی معرفی‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفیت مورد نیاز هر مؤسسه استخراج شده است .
2- معرفی‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زمانی مندرج در این اطلاعیه برای شرکت در مراحل مختلف مصاحبه و معاینه و یا سایر مراحل گزینش رشته‏های مربوط‌ ، در تاریخهای تعیین شده با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز به محل ذیربط مراجعه نمایند .
3- کلیه معرفی‌شدگانی که فهرست اسامی آنان برای مصاحبه ، معاینه و یا سایر مراحل گزینش هریک از رشته‌های فوق در سایت سازمان اعلام گردیده است (به استثنائ معرفی شدگان دررشته های موسسات مندرج درتبصره2 ذیل) باید به هنگام انتخاب رشته یکی از 9 اولویت اول آنان (قبل از اولویت دهم) کد رشته مورد مربوط (رشته‌ای که در آن معرفی شده‌اند) باشد ، در غیر این صورت کد رشته مذکور حذف خواهد شد. بدیهی است کد رشته تحصیلی مذکور که بعد از اولویت نهم انتخاب شده باشد ، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتیجه مندرج در کارنامه نهایی آزمون آنان عدد (1) به معنی عدم رعایت ضوابط ازسوی داوطلب درج می‌گردد .
تبصره 1- داوطلبانی که علاقمندی خود را به دو مورد و یا دو رشته نشان داده‌اند و فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‌ شدگان دو مورد و یا دو رشته در سایت سازمان درج شده است ‌، باید به هنگام انتخاب رشته ، کد رشته‌های مذکور را قبل از اولویت دهم (تا اولویت نهم) انتخاب نمایند ، در غیر ‌این صورت کد رشته‌های انتخابی مذکور حذف خواهد شد .
تبصره 2- داوطلبانی که در ردیف معرفی‌ شدگان رشته‌‌های‌ تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قرار گرفته‌اند در زمان انتخاب رشته لازم است کد رشته‌های مذکور را از اولویت اول تا اولویت سی‌ام در هر اولویتی که تمایل داشته باشند، انتخاب نمایند. بدیهی ‌است‌ کد ‌رشته‌ تحصیلی ‌مذکور‌ که بعد ‌از ‌اولویت‌ سی‌ام انتخاب ‌شده ‌باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتیجه مندرج در کارنامه نهایی آزمون آنان عدد (1) به معنی عدم رعایت ضوابط ازسوی داوطلب درج می‌گردد .
4- درگزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی ازسوی این سازمان پذیرش خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه ، معاینه و یا سایر مراحل گزینش این اطلاعیه شرکت و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شده باشد و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت نموده و همچنین حد نصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را کسب نمایند فهرست پذیرفته شدگان نهایی این قبیل رشته ها به همراه اعلام نتایج رشته‌های متمرکز اعلام خواهد شد.
تذکرات خیلی مهم :
الف- داوطلبانی‌ که با انتخاب مورد یا موارد (حداکثر 2 مورد) ، علاقمندی ‌خود را به ‌انتخاب ‌رشته یا‌ رشته‌های ‌فوق نشان‌ داده‌اند و ‌فهرست ‌اسامی ‌آنان جزو‌ معرفی‌ شدگان‌ رشته ‌یا‌ رشته‌های ‌مذکور نمی‌باشد، مردودعلمی درمرحله چندبرابرظرفیت بوده ومجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ یا‌ رشته‌های ‌تحصیلی ‌مربوط نخواهند ‌بود.
ب- انتخاب‌ رشته‌های ‌تحصیلی به صورت اینترنتی در سایت سازمان به نشانی www.Sanjesh.org انجام می‌پذیرد ، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص توصیه می‌گردد که در موعد مقرر با رعایت ضوابط و شرایط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌های تحصیلی خود به صورت اینترنتی در سایت سازمان اقدام نمایندوبه درخواست های غیراز روش اینترنتی ترتیب اثرداده نمی شود.
د- معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت ، به منزلة قبولی درموسسات آموزش عالی نمی‌باشد کلیه‌ معرفی ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مصاحبه ، معاینه و آزمون علمی و یا مراحل مختلف‌ گزینش‌ در تاریخهای‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط تلقی‌ خواهد شد و این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نمی باشدو یا برگزاری آن بصورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی میسرنمی‌باشد.
ضمناً داوطلبان گرامی می توانند سوالات خود را با شماره‌ تلفنهای‌ 9-88923595 (کد 021) ، یا بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان به نشانی www.Sanjesh.org در میان بگذارندو از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری فرمایند.

برنامه زمان ، مکان و مدارک‌ لازم برای مراجعه معرفی ‌‌شدگان رشته‌های‌‌‌ تحصیلی ‌دارای‌‌ شرایط‌‌ خاص کلیه دانشگاهها‌ و مؤسسات آموزش‌ عالی

1- معرفی ‌شدگان‌ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ تحصیلی کارشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اعلام گردیده ‌، لازم ‌است‌ حداکثر تا تاریخ 31/5/89 ، برای تکمیل فرم مربوط و دریافت اطلاع بیشتر به یکی از سایت های مؤسسه به نشانی www.qabas.net ویاwww.ikdu.ir مراجعه نمایند. لازم به ذکر است که پذیرش دراین مؤسسه ، منوط به تکمیل فرم مصاحبه و تطابق با ضوابط داخلی مؤسسه می‌باشد. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره تلفنهای 5-2908193 (کد 0251) تماس حاصل ‌نموده و یا با پست الکترونیکی [email protected] مکاتبه نمایند.
2- معرفی ‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهیدمطهری:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهیدمطهری اعلام گردیده ‌، لازم ‌است‌ برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون‌ اختصاصی دانشگاه به سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org از تا ریخ20/5/89 لغایت 22/5/89 مراجعه نمایند ضمناً آزمون اختصاصی مذکور در روز چهارشنبه مورخ 27/5/89 به نشانی مندرج درکارت وبراساس استان محل اقامت داوطلبان به شرح مکان حوزه های برگزاری ذیل می باشد.
الف‌- کلیه داوطلبان خواهر استانهای خراسان (شمالی ، جنوبی و رضوی) ، گلستان و مازندران به نشانی: مشهد ـ بلوار هفده شهریور ـ هفده شهریور جنوبی2- جنب پمپ بنزین مراجعه نمایند. تلفن: 8-3418255 (کد 0511)
ب- کلیه برادران‌ و ‌خواهران داوطلب بومی استان سیستان ‌و ‌بلوچستان به ‌نشانی: زاهدان- خیابان دانشگاه- دانشگاه 11- مدرسه عالی شهید مطهری- واحد زاهدان مراجعه نمایند. تلفن: 2416618 (کد 0541)
ج- کلیه داوطلبان‌ خواهر و برادر ‌بومی ‌استانهای‌ کرمان- یزد- فارس‌- هرمزگان-بوشهر-کهکیلویه و بویر احمد- اصفهان- چهارمحال ‌و بختیاری ‌به ‌نشانی ‌یزد- بلوار آزادگان- به طرف ‌فرودگاه- مدرسه عالی ‌شهید مطهری- واحد یزد مراجعه نمایند. تلفن: 7222855-7225400 ش
د- سایر داوطلبان (داوطلبان سایر استانها) اعم از خواهر و برادر به نشانی‏های زیر مراجعه نمایند:
برادران : تهران- میدان بهارستان- دانشگاه شهیدمطهری تلفن: 9-33566166 (کد 021)
خواهران :‌ تهران- میدان ‌بهارستان- خیابان شهید مصطفی خمینی- نرسیده ‌به ‌چهارراه ‌سرچشمه-‌ کوچه ‌شهید صیرفی‏پور-‌‌ ‌واحد خواهران‌ دانشگاه شهیدمطهری تلفن: 33112926 – 33916124 (کد 021)
مدارک ‌مورد نیاز : الف‌- یک قطعه ‌عکس‌ 4×3 پشت‌ نویسی‌ شده‌. ب‌- اصل‌ شناسنامه‌ وکارت ملی و یک ‌سری روگرفت از ‌تمام صفحات آن.
3- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش و آزمون شفاهی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره 1 مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: 1-همراه‌ داشتن اصل‌شناسنامه عکسدار و 2 برگ روگرفت از تمام صفحات. 2- یک برگ تصویر کارت ملی 3-چهار قطعه عکس 4×3جدید پشت‌نویسی شده. 4-اصل مدرک و یا گواهی تایید‌ شده پایان دوره پیش‌دانشگاهی و گواهی دوره سه ‌ساله‌ و‌ همچنین ریزنمرات ‌دوره سه ساله و پیش‌دانشگاهی و یا دیپلم (نظام ‌قدیم) و کارنامه ‌تحصیلی چهارساله ‌دوره‌ دبیرستان. 5-اصل گواهی تائید ‌شده مبنی براعلام معدل‌کل (نظام قدیم و نظام جدید). 6-اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت یا گواهی دال بر وضعیت نظام وظیفه (برای برادران). 7-داوطلبان ایثارگرو آزاده در هنگام مراجعه باید معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران ویانیروی مقاومت بسیج ویاستادامورآزادگان را به همراه داشته باشند. 8-پوشه و فنر پوشه یک عدد.
زمان و شیوه برگزاری آزمون شفاهی: 1- زمان برگزاری آزمون از روز دو شنبه مورخ 18/5/89 لغایت روز سه شنبه مورخ 26/5/89 طبق جدول شماره 1 خواهد بود. 2- آزمون شفاهی شامل مواد امتحانی فرهنگ و معارف اسلامی ، صرف و نحو ، ترجمه متون قرآن ، حدیث ، احکام و اطلاعات عمومی خواهد بود.
تذکرات مهم: 1-عدم شرکت در آزمون شفاهی، به‌منزلة انصراف از ادامه مراحل گزینش تلقی‌‌شده و هیچ‌گونه حقی برای داوطلب باقی نمی‌ماند. 2-به منظور انجام امور مقدماتی آزمون شفاهی کلیه داوطلبان موظفند‌ رأس ‌ساعت 7:30‌صبح ‌در‌ محل ‌دانشگاه ‌حضور ‌یابند. 3- داوطلبان برای اطلاع بیشتر می‌توانند با شماره تلفنهای 66465252 – 66407899 (داخلی 409- 116) از ساعت 14 الی 15:30 بعد از ظهر تماس حاصل نمایند.

جدول شماره 1- برنامه زمانی شرکت در آزمون شفاهی دانشگاه مذاهب اسلامی

استانهای

جنس

زمان ساعت 17- 8

مکان انجام آزمون شفاهی

کردستان-کرمانشاه-آذربایجان غربی

خواهران

دوشنبه 18/5/89

سنندج –روبروی استانداری-مرکز بزرگ اسلامی

کردستان-کرمانشاه-آذربایجان غربی

برادران

سه شنبه 19/5/89

سنندج –روبروی استانداری-مرکز بزرگ اسلامی

خراسان رضوی- شمالی- جنوبی
سیستان و بلوچستان

خواهران

دوشنبه 18/5/89

مشهد-خیابان امام خمینی- خ امام خمینی شماره 14 -جامعه المصطفی

خراسان رضوی- شمالی- جنوبی
سیستان و بلوچستان

برادران

سه شنبه 19/5/89

مشهد-خیابان امام خمینی- خ امام خمینی شماره 14 -جامعه المصطفی

تهران وسایراستان ها کشور

خواهران

شنبه 23/5/89 و
یک شنبه 24/5/89

تهران –خیابان انقلاب-خیابان فلسطین جنوبی-خیابان روانمهر-پلاک 3

تهران وسایراستان ها کشور

برادران

دو شنبه 25/5/89 و
سه شنبه 26/5/89

تهران –خیابان انقلاب-خیابان فلسطین جنوبی-خیابان روانمهر-پلاک 3

4- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی ‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی ‌دانشگاه صنعتی مالک ‌اشتر اعلام گردیده ، لازم است ‌برای انجام مراحل مختلف گزینش با دردست داشتن مدارک لازم شامل اصل کارت ملی وشناسنامه عکسدار به ‌همراه سه سری روگرفت کامل از تمام صفحات آن- 6 قطعه عکس 4×3 (گرفته شده در سال جاری با پشت‌نویسی مشخصات)- اصل و روگرفت مدرک وضعیت نظام وظیفه – دارابودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت برای متولدین 1369 و قبل از آن- دارابودن گواهی اشتغال به خدمت سربازی برای داوطلبان سرباز- دارابودن کارت پایان خدمت جهت داوطلبان منقضی خدمت «متولدین سالهای 70 و بعد از آن نیازی به ارائه مدرک نظام وظیفه ندارند»- اصل کارنامه دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی- پرینت کارنامه نتایج علمی داوطلبان آزمون سراسری سال 89- به همراه داشتن مشخصات شناسنامه ای و آدرس و تلفن همه اعضای خانواده (پدر-مادر-خواهر و برادر)-بهمراه داشتن آدرس محل کار و سکونت ،تلفن و مشخصات عمومی حداقل سه نفر از آشنایان یا دوستان نزدیک داوطلب ، الزاماً رأس ساعت 8 صبح روزهای ‌تعیین ‌شده‌ در جدول شماره 2 به ‌آدرس شاهین‌شهر ‌اصفهان- انتهای خیابان ‌فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک ‌اشترمراجعه نمایند.
تذکر مهم : داوطلبانی که طبق جدول زمانبندی اعلام شده به هر دلیلی در تاریخهای مقرر به دانشگاه مراجعه ننمایند به عنوان منصرف تلقی و به هیچ عنوان از آنان گزینش بعمل نخواهدآمد. ضمناً داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتربرای پاسخگوئی مراحل پذیرش می‌توانند با شماره تلفنهای5912251-5912590- و 5912451 (کد 0312)وبرای پاسخگوئی گزینشی با تلفن تماس5912341 (کد 0312) فقط در روزهای اداری از ساعت 8 صبح الی 15 تماس حاصل نمایند.

جدول شماره 2- برنامه زمانی شرکت در جلسات مصاحبه رشته‌های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روز

تاریخ

حرف اول نام ‏خانوادگی

دوشنبه

18/5/89

الف – ب – پ – ت- ث

سه شنبه

19/5/89

ج – چ – ح – خ – د – ذ

چهارشنبه

20/5/89

ر- ز – ژ – س – ش- ص – ض- ط – ظ – ع

پنجشنبه

21/5/89

غ – ف – ق – ک – گ – ل

شنبه

23/5/89

م – ن – و – ه‍ – ی

5- معرفی شدگان رشته‌های ‌تحصیلی ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران ، رشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بورسیه‌ رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

داوطلبانی‌ که فهرست ‌اسامی ‌آنان در ردیف معرفی‏ شدگان‌ چند برابر‌ ظرفیت هر‌ یک ‌از رشته‌های‌ تحصیلی پزشکی و ‌پرستاری ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران ، رشته‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بورسیه‌ رشته‌های ‌تحصیلی پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاههای علوم ‌پزشکی‌ کشور اعلام گردیده ، لازم است با در دست داشتن مدارک مورد نیاز شامل اصل و 3 نسخه روگرفت از تمام صفحات شناسنامه عکسدار داوطلب- یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر- چنانچه داوطلب متأهل می‌باشد ، یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه همسر- اصل مدرک پایان دوره متوسطه یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه با ریز نمرات پایان دوره متوسطه- یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی- اصل و روگرفت مدرک نظام وظیفه (گواهی اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا کارت معافیت دائم غیر پزشکی تا 22 سال سن ، کارت پایان خدمت تا 24 سال سن، معرفی نامه اعزام به مدارس برای شاغلین در ارتش)- عکس ‌4×3 تمام‌‌ رخ 12 قطعه (در سال جاری گرفته شده باشد)- مشخصات بستگان (پدر ، مادر ، برادران ، خواهران ، پدربزرگ و مادربزرگ)- ارائه اصل گذرنامه (درصورت دارا بودن) – پرینت برگ انتخاب رشته کامل شده و همچنین لباس ‌و‌ کفش ‌ورزشی مناسب (فقط برای آقایان )رأس‌ ساعت 6:30 صبح‌ (ساعت 8 صبح درهای‌ ورودی بسته خواهد‌ شد) روزهای ‌تعیین‌ شده براساس جدول شماره 3 به آدرس تهران- میدان ‌حر- خیابان‌ دانشگاه‌ جنگ- مدیریت‌ گزینش‌ و ‌استخدام‌ نزاجا مراجعه ‌نمایند. تلفن ‌تماس‌: 66973146 (کد 021)
نکات مهم : 1-از پذیرش داوطلبان دارای معافیت پزشکی و افرادی که مدارک بالا را همراه نداشته باشند امتناع می‌گردد. 2-مراحل گزینش 2 الی 3 روز به طول می‌انجامد و به علت محدودیت، ورود همراهان به محل پذیرش مقدور نمی‌باشد. 3-داوطلبان توجه داشته باشند که حتماً کد رشته موردنظر را در برگه انتخاب رشته اینترنتی خود درج نمایند. 4-معرفی‌شدگانی که در دو کد رشته اعلام تمایل نموده و معرفی شده‌اند، لازم است فقط یک‌بار جهت گزینش مراجعه نمایند و درصورت قبولی در مراحل گزینش برای هر 2 کد رشته قبول منظور می‌گردند. 5-از آوردن وسائل غیرضروری خودداری گردد.

جدول‌ شماره 3- برنامه‌ زمانی شرکت در مراحل مختلف گزینش ‌دانشگاه ‌علوم ‌پزشکی ارتش ج.ا.ا ، دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا ، بورسیه‌ رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاههای علوم‌ پزشکی‌

رشته تحصیلی

روز و تاریخ مراجعه

رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اجا (خواهران)

شنبه

23/5/89

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بورسیه پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی اجا در سایر دانشگاهها

یکشنبه

24/5/89

رشته‌های پیراپزشکی (اتاق عمل، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی و پروتز دندان)

دو‌شنبه

25/5/89

رشته‌های پیراپزشکی (مدارک پزشکی ،فوریت های پزشکی ، رادیولوژی)

سه شنبه

26/5/89

رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اجا (برادران)

چهارشنبه

27/5/89

6- رشته ‌تحصیلی مهندسی عمران بورسیه ‌ارتش‌ جمهوری اسلامی ایران
بدلیل عدم توافقنامه ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه تهران تا این تاریخ رشته مهندسی عمران بورسیه ارتش مورد (9)درگروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی حذف شده است وداوطلبی از سوی این سازمان بعنوان چندبرابر ظرفیت اعلام نمی گردد

7- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام حسین(ع) :
براساس درخواست دانشگاه امام حسین (ع) رشته های تحصیلی دانشگاه یادشده ازفایل رشته های خاص حذف شده است ،بنابراین داوطلبی از سوی این سازمان بعنوان چندبرابر ظرفیت رشته های تحصیلی دانشگاه امام حسین (ع) اعلام نمی گردد .
8- معرفی ‌شدگان رشته‌ ‌تحصیلی پزشکی دانشگاه علوم ‌پزشکی بقیه ‌ا…«عج»:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت رشته تحصیلی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…«عج» در گروه آزمایشی علوم تجربی اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک لازم شامل چهار قطعه عکس 4×3 جدید تمام‌ رخ- اصل شناسنامه عکسدار به همراه یک سری روگرفت از تمام صفحات آن- کارت ملی و یک سری روگرفت آن- اصل و روگرفت آخرین مدرک تحصیلی با درج معدل- مدرکی که بیانگر وضعیت نظام وظیفه باشد- گواهی عضویت در بسیج و یا گواهی وابستگی به خانواده ایثارگران (خانواده شهداء، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و یا فرزند پاسدار)- گواهی فعالیت‏ها و کسب عناوین قرآنی، علمی، ورزشی، هنری و … (در صورت وجود) به اداره گزینش وعضویابی سپاه مرکزاستان محل سکونت مراجعه نمایند. زمان ثبت نام کلیه داوطلبان روزهای دوشنبه مورخ18/5/89، سه شنبه مورخ19/5/89وچهارشنبه مورخ20/5/1389ومکان آن دراداره گزینش وعضویابی سپاه مرکزاستان محل سکونت انجام خواهدشدوهیچ داوطلبی خارج ازاستان محل سکونت ثبت نام نمی شودوآدرس مرکزاستانها برای مراجعه داوطلبان براساس جدول شماره 4می باشد و مدت ثبت نام غیرقابل تمدیداست.

جدول شماره 4- آدرس مراکز شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج)

شماره تلفن

آدرس

نام استان

ردیف

4783015-0411

تبریز- چهارراه ابوریحان – آخرمنظریه – جنب لشکر31 عاشورا

آذربایجان شرقی

1

2341458-0441

ارومیه – فلکه 17شهریور- خ پرورش – روبروی هنرستان شهید نادر علیزاده- جنب تربیت معلم

آذربایجان غربی

2

4459982-0451

اردبیل- بزرگراه شهدا- آخرخیابان سعدی – طبقه فوقانی درمانگاه امام سجاد (ع)

اردبیل

3

4516021-0311

اصفهان – خیابان کاوه – خیابان ابوریحان بیرونی- جنب وادی شاهپسند- کوی 44 سپاه

اصفهان

4

3381642-0841

ایلام – میدان 22بهمن – طبقه فوقانی موسسه مالی اعتباری مهر

ایلام

5

3532162-0771

بوشهر – خیابان شهید مطهری- اول خیابان شهید مدرس- درب دوم

بوشهر

6

2192292-0381

شهرکرد- فلکه جهاد- سپاه حضرت قمربنی هاشم(ع)- مرکز گزینش

چهارمحال و بختیاری

7

4433152-0561

بیرجند- نبش خیابان پاسداران 26

خراسان جنوبی

8

8/5016367-0511

مشهد – بلوار وکیل آباد 72 – جنب سپاه استان

خراسان رضوی

9

2243309-0584

بجنورد – فلکه بازرگانی – بعد از آتش نشانی – ساختمان شهیدآوینی

خراسان شمالی

10

4449391-0611

اهواز- بلوار پاسداران – نبش خیابان زیبا

خوزستان

11

3260009-0241

زنجان- خیابان سعدی – ساختمان موسسه مالی اعتباری مهر – طبقه دوم

زنجان

12

3335454-0231

سمنان- میدان شهید مطهری- پشت شیرینی سرای پاسارگاد- طبقه فوقانی ساختمان بسیج اساتید

سمنان

13

2447235-0541

زاهدان- بلوار معلم- معلم2 – پشت موسسه مالی اعتباری مهر- ساختمان مسکن بسیجیان

سیستان و بلوچستان

14

83/8428085-0711

شیراز- بلوارپاسداران – خ طباطبائی- خ کمیل

فارس

15

8322120-0281

قزوین– خیابان سعدی- بالاتر ازمنبع آب- خ شهیدفکوری- پادگان شهیدحسن پور

قزوین

16

6103431-0251

قم- میدان امام(ره)- ساختمان سپاه

قم

17

2260091-0871

سنندج- خیابان حضرت امام(ره)- بالاتر از استانداری – روبروی منازل سازمان جهاد کشاورزی

کردستان

18

87الی84 -3117781-0341

کرمان – بلوارشهدای خانوک- بعد از گاراژ زرند- نبش کوچه 13

کرمان

19

8249760-0831

کرمانشاه- بلوارشهید بهشتی- روبروی دانشکده علوم قرآنی –کوچه پیش کسوتان ورزش

کرمانشاه

20

3339650-0741

یاسوج- میدان جانبازان- خیابان گلستان 2 – روبروی خیابان – خیابان امامت 22

کهکیلویه و بویر احمد

21

2221814-0171

گرگان- فلکه شهرداری- پارک شهر- داخل کوچه بوعلی- روبروی مدرسه غیر انتفاعی فارابی – ساختمان 45

گلستان

22

3223337-0131

رشت- خیابان نامجو- روبروی ورزشگاه شهید عضدی – ساختمان بهداری طبقه 5

گیلان

23

2251673-0661

خرم آباد- میدان تختی- نبش خیابان خیام- روبروی باشگاه فجر- جنب بیت امام جمعه خرم آباد

لرستان

24

2233265-0151

ساری- بلوار پاسداران –کوچه شهید بهرامی – پشت دانشگاه امام حسین (ع)

مازندران

25

3669592-0861

اراک- شهرک شهید مصطفی خمینی- خیابان نوید – کوچه جنب تصفیه آب کوثر

مرکزی

26

3343785-0761

بندر عباس – بلوار شهید ناصر – جنب خبرگزاری جمهوری اسلامی

هرمزگان

27

2529325-0811

همدان- میدان سپاه – موقعیت سیدالشهداء(ع)

همدان

28

7242777-0351

یزد- بلوار شهید بهشتی- روبروی بنیاد شهید

یزد

29

20/82482321-021

تهران- میدان ونک – خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهائی جنوبی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا…(عج)

استان تهران و البرز

30

9- معرفی ‌شدگان رشته‌های ‌تحصیلی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره :
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک لازم شامل: یک قطعه عکس 4×3 جدید تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عکسدار وکارت ملی به همراه یک سری روگرفت از تمام صفحات آن و پرینت کارنامه مرحله اول آزمون سراسری بر اساس جدول شماره 5 به آدرس تهران- خیابان آزادی- بین خوش و آذربایجان- نبش کوچه کامیاران- شماره 2 طبقه همکف نگارخانه مراجعه نمایند.

جدول شماره5- برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه کلیه رشته ها مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره

روز

زمان مراجعه

جنس داوطلب

ساعت مراجعه

دوشنبه

18/5/89

خواهران

15-8

سه شنبه

19/5/89

برادران

15-8

چهار شنبه

20/5/89

متاخرین

15-8

10- معرفی ‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) :
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفی ‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه امام صادق(ع) اعلام‌ گردیده ، لازم است برای اطلاع از برنامه زمان ومکان مراجعه برادران و خواهران جهت آزمون شفاهی دانشگاه به برنامه زمانبندی مراحل مصاحبه در پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی ‌www.isu.ac.ir مراجعه نمایند.
11- معرفی‌ شدگان‌ رشته‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌ دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری)- تهران
داوطلبانی‌ که ‌اسامی‌ آنان‌ به عنوان‌ معرفی ‌شدگان‌ رشته‌‌ تحصیلی علوم قضایی ‌‌دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری (دادگستری) تهران اعلام‌ گردیده ، لازم‌ است‌ جهت تحویل مدارک و اخذ کارت ورود به جلسه مصاحبه ، به شرح جدول زیر به آدرس تهران- خیابان انقلاب اسلامی-چهارراه کالج- خیابان خارک- دانشکده علوم قضایی- طبقه سوم هسته گزینش مراجعه نمایند.
تلفن های تماس 3-66707021 (کد 021) می‌باشد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: 1- شش قطعه‌ عکس‌ 4×3 پرسنلی پشت‌ نویسی شده 2- اصل شناسنامه و روگرفت از تمامی‌ صفحات‌ (هر صفحه در یک کاغذ A4 باشد) 3- اصل و روگرفت کارت ملی (در یک کاغذ A4 باشد) 4- اصل و روگرفت گواهی دیپلم و پیش‌‌دانشگاهی که در آن معدل قید شده باشد (کارنامه فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی). 5- پرینتی از کارنامه آزمون سراسری 6- داوطلبان ایثارگر، آزاده و بسیجی و بستگان درجه اول آنان در هنگام مراجعه باید معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران ویا نیروی مقاومت بسیج را به همراه داشته باشند.

جدول ‌شماره 6- برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری(دادگستری)- دوره‌ روزانه

روز و تاریخ مراجعه

ترتیب حروف الفبا

ساعت مراجعه

چهارشنبه

20/5/89

الف تا ش

9صبح

پنجشنبه

21/5/89

ص تا ی

9صبح

نکات مهم : 1-برنامه زمانی و شیوه انجام مراحل و نوع مصاحبه‌ها در روز ثبت نام به داوطلبان اعلام می‌گردد. 2-حضور داوطلب در روز ثبت ‌نام الزامی است.3-حداقل معدل دیپلم وپیش دانشگاهی 14می باشد وشرط سن24سال اعمال می گردد،لذا مقتضی است داوطلبانی که شرایط مذکوررا ندارند برای ثبت نام مراجعه ننمایند وبه هیچ وجه از آنان ثبت نام بعمل نخواهد آمد.4 -داوطلبان به سایر شرایط و ضوابط اختصاصی دانشکده علوم قضائی مندرج در دفترچه شماره (1) آزمون سراسری سال 1389 دقت فرمایند.
12- معرفی ‌شدگان رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه:
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اعلام گردیده ، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش با در دست داشتن مدارک لازم شامل: یک قطعه عکس 4×3 جدید تمام ‌رخ، اصل شناسنامه عکسدار و اصل کارت ملی به همراه یک سری روگرفت از آنان و پرینت کارنامه مرحله اول آزمون سراسری از تاریخ 18/5/89 تا 20/5/89 بر اساس جدول های ذیل به دانشکده های تعیین شده مراجعه نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمناً داوطلبانی که هنوز کاربرگ ثبت نام دانشگاه را تکمیل ننموده اند می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه به نشانی www.Quran.ac.ir کاربرگ مذکور را تکمیل و از طریق اینترنت ارسال نمایند.

جدول شماره7- برنامه زمانی شرکت در مراحل مصاحبه کلیه رشته ها دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه

روز

زمان مراجعه

ترتیب حروف الفبا

ساعت مراجعه

دوشنبه

18/5/89

الف تا ش

17-8

سه شنبه

19/5/89

ص تا ی

17-8

چهار شنبه

20/5/89

متاخرین

15-8

جدول شماره 8- آدرس ومکان مراجعه خواهران و برادران براساس استان محل اقامت داوطلبان برای شرکت در مراحل مصاحبه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم وابسته به سازمان اوقاف وامورخیریه

ردیف

استان محل سکونت داوطلبان

آدرس و تلفن دانشکده محل مصاحبه

1

مازندران-گلستان-گیلان

آمل-خیابان طالب آملی-کوچه دریای 13-دانشکده علوم قرآنی آمل- تلفن: 226001-0121

2

تهران-زنجان-قزوین-سمنان

تهران-خیابان حافظ-خیابان سرهنگ سخایی-دانشکده علوم و فنون قرآن تلفن: 7-66719756-021

3

سیستان و بلوچستان-کرمان-هرمزگان

زاهدان-خیابان دانشگاه-جنب دانشگاه پیام نور دانشکده علوم قرآنی زاهدان تلفن: 6-3424765-0541

4

فارس-بوشهر-کهکیلویه و بویراحمد
– چهارمحال و بختیاری-خوزستان

شیراز-بلوارشهید مطهری(زرگری)جنب مجتمع تجاری سینا-دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن تلفن : 21-6672720-0711

5

قم-اصفهان-مرکزی-یزد

قم-بلوار 15 خرداد-نبش نوبهار دانشکده تفسیر و معارف قرآن-تلفن : 2-7780150-0251

6

کرمانشاه-کردستان-لرستان-ایلام-همدان

کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-روبروی استادیوم آزادی- دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه تلفن: 8362896-0831

7

اردبیل-آذربایجان شرقی-آذربایجان غربی

مراغه –کمربندی شرقی روبروی دبیرستان خواجه نصیر دانشکده علوم قرآنی مراغه تلفن : 2237300-0421

8

خراسان رضوی- جنوبی- شمالی

مشهد-خیابان سناباد-نبش تربیت شمالی –دانشکده تربیت مدرس مشهد تلفن: 8411730 -8449600-0511

___________________________________________________________________________________

اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکوراطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکوراطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور

عضویت در توپ ترینها به مدت محدود رایگان میباشد{بخش دانلود و مقالات برای اعضا در دسترس خواهد بود}

اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور

اطلاعیه:درباره ‌فهرست ‌اسامی معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کنکور

** آی دی یاهو ما را ادد کنید —> id : maximcloob

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − 1 =