"; جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390 – هفیان – دانلود آهنگ فیلم رمان عاشقانه

جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390

جزئيات سهميه‌بندي كنكور 90
توپترينها: كنكور سراسري دانشگاه‌ها از فردا 16 آذر 89 با آغاز ثبت‌نام اينترنتي داوطلبان كليد مي‌خورد. روز گذشته سازمان سنجش آموزش كشور با صدور اطلاعيه‌اي جزئيات كنكور سال آينده را اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، سهميه‌هاي كنكور سراسري 90 شامل سهميه مناطق،‌ شاهد و ايثارگر، آموزگاران و بهياران است كه بر اساس آن هر داوطلب مي‌تواند بر اساس شرايط خود، متقاضي يكي از سهميه‌هاي مصوب باشد.

شركت‌كنندگان در آزمون سراسري 90 براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي 3‌سال آخر دوره متوسطه جزو يكي از سهميه‌هاي مناطق يك، 2 يا 3 محسوب مي‌شوند. داوطلبان متقاضي سهميه مناطق بايد قسمت مربوط در بند 16 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي را علامتگذاري كنند.

بر اساس مصوبه سي‌وپنجمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور سراسري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، فارغ‌التحصيلان و دانش‌آموزان پايه پيش‌دانشگاهي بر‌اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي پايه پيش‌دانشگاهي و 2 سال آخر دبيرستان يا هنرستان (سال دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي يا كار‌دانش) جزو يكي از سهميه‌هاي مناطق يك، 2 يا 3 محسوب مي‌شوند.

فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي كارداني پيوسته آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسري سال 1390 براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي 3‌سال آخر دوره دبيرستان يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان) كه تحصيل كرده‌اند، جزو يكي از سهميه‌هاي مناطق يك، 2 يا 3 محسوب مي‌شوند.

*

سهميه شاهد و ايثارگر در كنكور 90

*

بنا به اعلام سازمان سنجش، رزمندگاني كه براساس ماده يك و تبصره‌هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين‌نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي از تاريخ 31 شهريور 59 تا 31 شهريور 67 حداقل 6 ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته‌اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذي‌ربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام كنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گيرد.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان، نسبت به دريافت كد رهگيري 12 رقمي از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلي كه در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي در نظر گرفته شده است، درج كنند.

جانبازان 25 تا 69 درصد، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين، اسرا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهيد) براي استفاده از سهميه مربوط بايد بر اساس ضوابط اقدام كنند.

جانبازان با درصد جانبازي حداقل 25 درصد و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج كد رهگيري دريافتي از سايت ايثار در بند 19 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، به ارگان ذي‌ربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه و با ارائه كارت جانبازي يا آزادگي، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تكميل كنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترك سپاه پاسداران (سازمان بسيج مستضعفين) يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تاييد نهايي قرار گير د و در گزينش نهايي به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازي يا مدت اسارت اضافه شود. ضمنا اين قبيل داوطلبان نيازي به دريافت كد 12 رقمي رهگيري از سپاه پاسداران را ندارند.

براساس مصوبه پنجاه‌وچهارمين جلسه كميته مطالعه و برنامه‌ريزي كنكور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل (از زمان تصويب سال 1387 به قبل) كه با استفاده از سهميه‌هاي شاهد و ايثارگر در رديف پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي شبانه و نيمه حضوري دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي يا دوره‌هاي مجازي (بجز
دوره‌هاي روزانه در دانشگاه‌هاي دولتي) قرار گرفته‌اند، در صورت انصراف از رشته قبولي خود فقط يك بار، مجاز به استفاده مجدد از سهميه‌هاي مربوط در آزمون سراسري خواهند بود.

فرزندان و همسران جانبازان 25 تا 49 درصد پس از شركت در آزمون، در صورتي كه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دريافت كارنامه با درج كد ملي و كد ايثارگري پدر يا مادر يا همسر مي‌توانند با مراجعه به سايت ايثار به نشاني www.isaar.ir كد رهگيري 12 رقمي دريافت كنند.

اين قبيل داوطلبان در صورت داشتن ساير ضوابط و شرايط و كسب حدنصاب نمره علمي در ظرفيت باقي‌مانده سهميه شاهد به ميزان 5 درصد پذيرش خواهند شد.

*

سهميه آموزگاران کنکور سراسري 90

*

آموزگاران ديپلمه رسمي (قطعي آزمايشي) يا پيماني که حداقل 3 سال در مناطق آموزش و پرورش خدمت کرده باشند و در حال حاضر نيز شاغل باشند، مي‌توانند براي استفاده از سهميه رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي با دريافت فرم مخصوص از نواحي و يا مناطق آموزش و پرورش (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 44 دفترچه ثبت‌نام) و نگهداري آن نزد خود از
سهميه مزبور استفاده کنند. پذيرفته‌شدگان رشته تحصيلي راهنمايي و مشاوره با سهميه آموزگاران، بورسيه وزارت آموزش و پرورش نمي‌شوند.

داوطلباني که با توجه به ضوابط علاقه‌مند استفاده از سهميه آموزگاران در رشته راهنمايي و مشاوره باشند، لازم است علاوه بر انتخاب يکي از سهميه‌ها، برحسب مورد وضعيت خود را با علامتگذاري قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي مربوط تعيين و با تهيه مدارک لازم از اولويت اختصاص داده شده براي رشته ذي‌ربط استفاده کنند.

*

سهميه بهياران

*

بهياران دارنده ديپلم نظام قديم يا نظام جديد (کار دانش) مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش که به حرفه بهياري اشتغال دارند، مي‌توانند با تهيه گواهي لازم از سازمان متبوع و نگهداري آن نزد خود منحصرا براي ورود به رشته پرستاري از سهميه بهياران استفاده کنند. دارا بودن مدرک پيش‌دانشگاهي براي دارندگان مدرک ديپلم بهياري نظام جديد (کار دانش ) يا اشتغال به تحصيل در پايه پيش‌دانشگاهي به شرط فراغت از تحصيل تا تاريخ 31 شهريور 90 الزامي است.

داوطلباني که با توجه به ضوابط علاقه‌مند استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري باشند، لازم است علاو ه بر انتخاب يکي از سهميه‌ها، برحسب مورد وضعيت خود را با علامتگذاري قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي مورد نظر تعيين کنند و با تهيه مدارک لازم از اولويت اختصاص داده شده براي رشته ذي‌ربط استفاده کنند.

*

آغاز ثبت‌نام كنكور سراسري سال 90 از 16 آذرماه

*

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور نيز گفت: ثبت‌نام براي شركت در آزمون سراسري سال 90 از فردا سه‌شنبه 16 آذرماه و منحصرا به صورت اينترنتي آغاز مي‌‌شود و در پايان روز يكشنبه 28 آذرماه پايان مي‌پذيرد.

*

نحوه و ميزان تاثير نمرات سال سوم دبيرستان

*

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش كشور با بيان اين‌كه سوالات آزمون سال 90 در حدود اطلاعات علمي مشخص شده نظام جديد متوسطه سالي واحدي است، گفت: دروس نهايي سال سوم دبيرستان 25 درصد در كنكور سراسري 90 تاثيرگذار است.

حسين توكلي افزود: كنكور سراسري سال 90 براي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي شبانه، روزانه، بين‌الملل، دانشگاه‌ها و دانشگاه پيام نور، مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و مراكز تربيت معلم وابسته به آموزش و پرورش ويژه فرهنگيان شاغل همانند سال گذشته در يك مرحله برگزار مي‌شود.

*

مجازين به ثبت‌نام در كنكور سراسري 90

*

وي اظهار كرد: در اين آزمون دارندگان ديپلم نظام قديم و مدرك پيش دانشگاهي و داوطلبان شاغل به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي كه 31 شهريور فارغ‌التحصيل مي‌شوند، مي‌توانند ثبت‌نام كنند.

معاون اجرايي سازمان سنجش آموزش گفت: دارندگان مدرك كارداني مورد تاييد وزارت علوم، بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دارندگان مدرك كارداني پيوسته فني و حرفه‌اي حق ثبت‌نام در اين آزمون را خواهند داشت.

وي اظهار كرد: اين آزمون براي تمامي داوطلبان اعم از نظام جديد و قديم شامل آزمون عمومي اختصاصي به صورت تستي و در حدود اطلاعات علمي مشخص شده نظام جديد متوسطه سالي واحدي است.

*

سوابق تحصيلي در آزمون 90

*

توكلي گفت: سوابق تحصيلي در اين آزمون به صورت نمرات تراز شده دروس امتحانات نهايي براي ديپلمه‌هاي نظام جديد يكي از سال‌هاي 84 تا 89 كه امتحانات سال سوم آنها نهايي برگزار شده به ميزان 25 درصد در نمره آزمون 90 تاثير خواهد داشت.

وي اظهار كرد: ثبت‌نام براي شركت در كنكور 90 از روز سه شنبه 16 آذرماه و به صورت اينترنتي آغاز مي‌شود و 28 آذرماه پايان مي‌يابد.

براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون سراسري سال 1390 در صبح و بعدازظهر روزهاي پنجشنبه 9، جمعه 10 و صبح روز شنبه 11 تيرماه در حوزه‌هاي امتحاني سراسر كشور به طور همزمان برگزار خواهد شد.

*

پرطرفدارترين رشته‌هاي كنكور 89

*

معاون فني و آماري سازمان سنجش آموزش كشور آمار داوطلبان استان تهران داراي رتبه زير هزار، پرطرفدارترين رشته‌هاي دانشگاهي و دانشگاه‌ها در كنكور سراسري 89 در گروه‌هاي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني را اعلام كرد.

ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با مهر، درباره رشته‌هاي مورد علاقه رتبه‌هاي زير 1100 كنكور 89 گفت: در گروه رياضي با يك تغيير در انتخاب رشته از سوي داوطلبان مواجه شديم و بالاترين رتبه‌ها رشته مكانيك دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، تهران و اميركبير را انتخاب كرده بودند؛ در حالي‌كه پيش از اين رشته برق انتخاب اول داوطلبان بود.

وي افزود: در گروه علوم تجربي رشته پزشكي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، ايران (سابق) و اصفهان و در گروه علوم انساني نيز رشته حقوق دانشگاه‌هاي تهران، شهيد بهشتي و علامه طباطبايي مورد انتخاب اين گروه بودند. معاون سازمان سنجش درباره آمار داوطلبان استان تهران داراي رتبه‌هاي زير هزار گفت: در گروه آزمايشي علوم رياضي كنكور سراسري 89، 46 درصد رتبه‌هاي زير هزار از استان تهران، در گروه علوم تجربي 21 درصد از استان تهران و در گروه علوم انساني 37 درصد از استان تهران بوده‌اند.

جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390

___________________________________________________________________________________

جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390

عضويت در توپ ترينها به مدت محدود رايگان ميباشد{بخش دانلود و مقالات براي اعضا در دسترس خواهد بود}

جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390

جزئيات سهميه بندي كنكور سال 1390

** آي دي ياهو ما را ادد كنيد —> id : tooptarinha

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *